Zgodovina

Gostilna Stari Tišler je bila stara furmanska gostilna v nekdanjem predmestju stare Ljubljane, v predelu nekoč imenovanem Blatna vas. Njene korenine segajo v davno leto 1905, prvotno ime Stari Tišler pa se je ohranilo do danes. Posebnost je velb nad vhodom v gostilno, na furmanske čase pa spominjajo privezi za konje na pročelju hiše. Včasih so bile furmanske gostilne pomembne postojanke, kjer so si furmani (vozniki s konjsko vprego) odpočili in se okrepčali s hrano in pijačo. Furmanske gostilne so bile tudi središče takratnega družabnega življenja, tu so se srečevali ljudje iz različnih krajev in si izmenjevali novice.

 

S pojavom železnice je furmanstvo ugasnilo, prejšnja Blatna vas je postala Kolodvorska ulica, gostilna Stari Tišler pa je ohranila svojo dejavnost vse do današnjih dni, saj je lokacija v centru Ljubljane ter bližina avtobusne in železniške postaje zelo ugodna in dostopna tako Ljubljančanom kot tudi turistom in popotnikom.

 

Zaradi svoje starosti in unikatne arhitekture je stavba gostilne Stari Tišler spomeniško zaščitena.