Hišni red

SPLOŠNO:

Prijava na dan prihoda je možna  po 14:00

Na dan odhoda se je potrebno odjaviti do 12:00.

Med vikendi in prazniki je odjava možna po 11:00.

 

Obratovalni čas gostišča: 08:00 – 19:00

Nočni mir: 22:00 - 07:00

 

 

VARNOST:

 

Prosimo, da ne poškodujete ali odstranjujete predmetov, ki so namenjeni nastanitvi in bivanju gostov v gostišču Stari Tišler. Ne spreminjate prostorske postavitve v sobah. Za vsako namerno poškodbo ali odstranitev se od gosta terja povrnitev škode.

 

V gostišču Stari Tišler  je prepovedano spanje v spalnih vrečah, saj je za udobno spanje poskrbljeno s čisto posteljnino, ki jo lahko ob daljšem bivanju (nad 3 nočitve) brezplačno zamenjate. Prav tako lahko zaprosite za dodatne odeje, vzglavnike in podobno.

 

Ob prihodu gost dobi kartico, s katero bo imel dostop do nastanitvenih prostorov in ki jo mora ob odhodu vrniti.

 

Vrednejše predmete lahko brezplačno deponirate v sefu gostišča Stari Tišler.

 

Uprava gostišča ne prevzema odgovornosti za izgubo ali poškodbo nedeponiranih predmetov in poškodbe oseb, ki se zgodijo v gostišču Stari Tišler.

 

V notranji gostinski in nastanitveni del gostišča Stari Tišler imajo živali prepovedan vstop.

 

 

SKUPNI PROSTORI:

 

Spoštujte druge goste in se do njih obnašajte, kot bi si želeli, da se oni do vas.

Goste lahko sprejemate v pritličju gostišča. Prenočevanje gostov, ki v gostišču niso prijavljeni in za bivanje niso plačali, je v gostišču Stari Tišler prepovedano.

Prepovedano je prinašanje svoje hrane in pijače v restavracijo gostišča. Prepovedano je odnašanje inventarja iz gostišča Stari Tišler.

 

Skupne prostore po uporabi pospravite.

 

 

POŽARNI RED:

 

Požarni red in oznake zasilnih izhodov so izobešeni v gostišču. Informirajte se o lokaciji požarnega alarma in gasilnih aparatov, ravnajte po navodilih požarnega reda in upoštevajte navodila osebja.

Uporaba grelnih in kuhalnih aparatov v sobah ni dovoljena zaradi požarne varnosti.

Kajenje je v prepovedano v vseh prostorih gostišča.

 

 

POMEMBNO:

 

Uživanje alkohola je omejeno na gostinski del v pritličju objekta. Shranjevanje alkohola v sobah, posedovanje in uživanje drog ali posedovanje orožja v gostišču  je prepovedano. V primeru neupoštevanja teh pravil lahko osebje gostišča tovrstno blago zaseže in obvesti policijo.

 

 

NADZOR NAD IZVAJANJEM HIŠNEGA REDA OPRAVLJAJO:

 

- lastnik in upravljalec

- osebje gostišča Stari Tišler

- varnostna služba

 

Navedeni imajo pravico, da v vsakem trenutku brez dovoljenja gosta preverijo upoštevanje hišnega reda kjerkoli v prostorih gostišča.

 

 

UKREPI V PRIMERU KRŠITEV HIŠNEGA REDA:

 

V primeru kršitve določil hišnega reda, s katerimi je določena PREPOVED, se proti kršitelju izvajajo naslednji ukrepi:

 

1. odvzem depozita gostov gostišča Stari Tišler

2. prepoved vstopa v prostore gostišča Stari Tišler

3. začasni odvzem predmetov

4. odstranitev iz prostorov gostišča Stari Tišler

5. začetek postopka za ugotavljanje odgovornosti

6. zahteva za povračilo povzročene škode in izgube prihodka zaradi storjene škode

 

 

Gostilna in prenočišča Stari Tišler

BETA  Bendeta Lampič s.p.